อิ่มจากอด

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “อิ่มจากอด” อาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อสำคัญที่สุด หลังจากร่างกายพักผ่อนนอนหลับมาแล้วหลายชั่วโมง แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรมการกินแตกต่างกันออกไป หากได้รับอาหารเช้าคุณภาพการเริ่มต้นวันใหม่ย่อมมีคุณภาพด้วยเช่นกัน

ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :