เปลวไฟบนสายน้ำ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “เปลวไฟบนสายน้ำ” หนึ่งในฮีตสิบสองที่ยึดถือทำกันมา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ประเพณียิ่งใหญ่ของชาวอีสาน การสืบสานงานบุญพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ความสวยงาม และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเรื่องไฟ

ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :