โบสถ์พราหมณ์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โบสถ์พราหมณ์” เทวสถานสำหรับพระนคร ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางความศรัทธา ประดิษฐานเทวรูปสำคัญ และสถานประกอบศาสนพิธีพราหมณ์ รวมถึงพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตามโบราณราชประเพณี

ออกอากาศวันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :