ราชินีแห่งป่าฝน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ราชินีแห่งป่าฝน” ไม้ดอกเมืองร้อน ถิ่นกำเนิดจากแถบเอเชีย ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว หลากหลายด้วยสายพันธุ์กว่า 70 ชนิดทั่วโลก สู่ความงดงามที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ

ออกอากาศวันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 07:52 น.