จุลกฐิน ผืนแผ่นแห่งศรัทธา

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “จุลกฐิน ผืนแผ่นแห่งศรัทธา” ประเพณีช่วงปลายฤดูฝนหลังวันออกพรรษาที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จภายในวันเดียวเริ่มตั้งแต่ เก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอเป็นผืน เย็บ ย้อม ตากแห้ง แล้วทอดเป็นผ้ากฐิน พระสงฆ์รับแล้วก็ต้องกรานกฐินในวันนั้นด้วย

ออกอากาศวันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 17:00 น.