ลำปาง...ไม่ห่างบุญ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “ลำปาง...ไม่ห่างบุญ” เขลางค์นคร เมืองทางฝั่งเหนือของไทย เต็มไปด้วยศาสนสถานที่สวยงาม และมีประวัติความเป็นมายาวนาน กระจายอยู่รอบๆเมือง ที่มีเส้นทางการเดินทางไปสู่ที่ต่างกัน

ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 17:00 น.