ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย” ภูมิปัญญาชาวบ้าน งดงาม และพิถีพิถันทุกขั้นตอน สะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อย่าง ขันน้ำ พานรอง และจอกลอย

ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 07:52 น.