วัดไตในพะเยา

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “วัดไตในพะเยา” จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของไทย ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ ดินแดนแห่งความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม และธรรมชาติบริสุทธิ์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย   สืบมา

ออกอากาศวันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :