หัตถศิลป์ถิ่นลิกอร์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “หัตถศิลป์ถิ่นลิกอร์” เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคใต้ มีชื่อเสียงมาแต่สมัยโบราณ อย่างเครื่องถมเงิน ถมทอง เครื่องจักสานย่านลิเภา และหนังตะลุง สะท้อนความเป็นตัวตนของคนลิกอร์อย่างแท้จริง

ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :