อารักษ์

กระจกหกด้าน -  “กระจกหกด้าน” ตอน “อารักษ์” ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุ “ศาล” ยังเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งยังคงอยู่คู่กับผู้คน ยึดเหนี่ยวจิตใจให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามความเชื่อมีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท


ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :