6ขาพาอร่อย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “6ขาพาอร่อย” อาหารคือปัจจัยแรกหนึ่งในสี่ของการดำรงชีวิต นับวันจะผลิตได้ลดน้อยลง แมลงคือหนึ่งตัวเลือก มีโภชนาการสูงเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กระแสนิยมแพร่หลายทั้ง เอเชีย แอฟริกา และยุโรป

ออกอากาศวันที่ 4 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :