เส้นทางเลือด

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “เส้นทางเลือด” ของเหลวสีแดงองค์ประกอบสำคัญในร่างกายมนุษย์ ไหลเวียนหล่อเลี้ยงอวัยวะให้แข็งแรง ถ่ายทอดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ผ่านขั้นตอนทางการแพทย์เหมาะสม ทดแทนที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ออกอากาศวันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :