นวัตกรรมแห่งดวงตา

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “นวัตกรรมแห่งดวงตา” เทคโนโลยีใหม่พัฒนาเฉพาะบุคคล ตรวจสุขภาพสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์เพื่อวิเคราะห์การมองเห็น และการทำงานของดวงตาตามค่าสายตา ตำแหน่งศูนย์กลางรูม่านตา และพฤติกรรมการใช้สายตา ละเอียดแม่นยำ

ออกอากาศวันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.