ยาอายุวัฒนะ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “ยาอายุวัฒนะ” อายุยืนยาวควรสัมพันธ์กับร่างกายแข็งแรง และสภาวะแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ ระบบต่างๆ ของร่างกายน้อยมาก ความสำคัญจึงไม่ใช่เพียงอาหารยังรวมถึงครอบครัว สังคมและกิจวัตรประจำวันอีกด้วย

ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.