พระพิมพ์-พระเครื่อง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พระพิมพ์-พระเครื่อง” อุเทสิกเจดีย์ชนิดหนึ่ง เดิมสันนิษฐานว่าสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งคือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน แบบอย่างการสร้างสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 07:52 น.