นครศรีธรรมชาติ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “นครศรีธรรมชาติ” ชุมชนหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยประชากรร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก จับสัตว์น้ำตามฤดูกาลวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และทรัพยากรล้ำค่าโดยเฉพาะโคลนทะเลบริเวณอ่าวอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนานาชนิด

ออกอากาศวันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :