พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” การพระราชพิธีราชาภิเษก และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ยุคสุโขทัย เริ่มจากการสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว โดยทรงได้รับพระแสงขรรค์ชัยศรีจากพ่อขุนผาเมืองแล้วเฉลิมพระนามใหม่เป็น “ศรีบดินทราทิตย์” ยุคอยุธยา ขั้นตอนและองค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้นสืบเนื่องมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ สะท้อนถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตลอดมา

ออกอากาศวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :