เริงลีลาศ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เริงลีลาศ” ลีลาศ สันนิษฐานว่ามีที่มาจากการเต้นรำในพิธีกรรมศาสนาของชาวตะวันตก ขยายสู่เมืองต่างๆ เกิดการเต้นรำพื้นเมือง พัฒนาหลายรูปแบบ เคลื่อนที่สัมพันธ์กับจังหวะดนตรี ประยุกต์เป็นกีฬาแข่งขันและออกกำลังกาย

ออกอากาศวันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 07:25 น.
Tag :