แปรรูปถั่วเหลือง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แปรรูปถั่วเหลือง” ถั่วเหลืองปลูกมานานกว่าพันปี ถิ่นกำเนิดในประเทศจีน แพร่หลายไปทั่วโลก คุณค่าอาหารสูงแปรรูปได้มากมาย เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด

ออกอากาศวันที่ 28 เม.ย. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :