เซียน

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “เซียน” พระเครื่อง วัตถุมงคลขนาดเล็กกะทัดรัด สร้างจากวัสดุหลายหลากชนิดด้วยกรรมวิธีมากมาย พัฒนาตามยุคสมัย สะท้อนความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากับศรัทธาระหว่างผู้คน ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ กาลเวลายังเพิ่มมูลค่ามากกว่าวัตถุอื่นใด

ออกอากาศวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :