สุวรรณภูมิ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “สุวรรณภูมิ” ราวพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงส่งสมณฑูตไปเผยแพร่พระธรรมตามที่ต่างๆ รวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิ

ออกอากาศวันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :