อวัยวะเทียม

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “อวัยวะเทียม” อุปกรณ์ทางการแพทย์ ออกแบบเสมือนของจริง ใช้ทดแทนส่วนที่ขาดหาย ช่วยแก้ไขอวัยวะบกพร่องและส่งเสริมการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาตอบสนองความต้องการหลากหลาย สร้างความมั่นใจให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.