กาญนะจ๊ะบุรี

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “กาญนะจ๊ะบุรี” เมืองใหญ่ภาคตะวันตกของไทย อาณาเขตติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มรอบลุ่มแม่น้ำแควน้อยใหญ่ สัตว์น้ำนานาชนิด แร่ธาตุหลากหลาย เคยเป็นค่ายทหารฝ่ายสัมพัมธมิตรเชลยศึกของญี่ปุ่นฝ่ายอักษะสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ออกอากาศวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.