รัฐไทยในยุคต้น

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “รัฐไทยในยุคต้น” พุทธศตวรรษที่ 6-11 ดินแดนสุวรรณภูมิ เริ่มต้นพบหลักฐานการดำรงอยู่ของรัฐชื่อ ฟูนาน หรือ ฟูนัน ครอบคลุมแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง บางส่วนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และภาคใต้ของไทย

หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากติดถ่ายทอดหรือเหตุสุดวิสัยโดยไม่ทันแจ้งล่วงหน้า


ออกอากาศวันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 07:57 น.