รสถิ่นฮกเกี้ยน

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “รสถิ่นฮกเกี้ยน” ชาวจีนกลุ่มแรกอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยา ตั้งชุมชนอยู่ตามเมืองท่าการค้าสำคัญทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย อาหารนิยมใช้ผัก ไก่ เนื้อหมู และสัตว์ทะเลปรุงพิถีพิถัน ตั้งแต่บ๊ะกุ๊ดเต๋ บ๊ะจ่าง ผัดหมี่ จับฉ่าย และพระกระโดดกำแพง

ออกอากาศวันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.