เมืองนกจะนะ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “เมืองนกจะนะ” นกเขาชวาเสียง เลี้ยงแพร่หลายที่ภาคใต้ จัดประกวดแข่งขันประชันเสียงกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้จากผลผลิตที่เกี่ยวข้องอาทิ กรง สิ่งประดับต่างๆ ของกรงถึงผ้าคลุม

ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.