โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก จ.ราชบุรี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก จ.ราชบุรี” โครงการแรกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พลิกชีวิตราษฎร แสดงถึงพระราชปณิธานที่สืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ออกอากาศวันที่ 2 มิ.ย. 2562 เวลา 07:52 น.