รสลิ้นถิ่นกาญจน์

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน" ตอน “รสลิ้นถิ่นกาญจน์” จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขา แร่ธาตุ สายน้ำ แมกไม้ พืชผักสมุนไพรท้องถิ่นและสัตว์น้ำจืด วัตถุดิบของอาหารสารพัดทั้งคาว หวาน

ออกอากาศวันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :