อโยธยาศรีรามเทพนคร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อโยธยาศรีรามเทพนคร” ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อชนชาติไทยฝ่ายเหนือสถาปนาสุโขทัยเป็นศูนย์กลาง แคว้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างประกอบด้วยลพบุรีฝั่งตะวันออกกับสุพรรณภูมิฝั่งตะวันตก รวมกลุ่มกันเป็นรัฐใหญ่ย้ายไปตั้งยังจุดบรรจบของแม่น้ำสามสาย ก่อกำเนิดราชธานียิ่งใหญ่ของไทยในเวลาต่อมา

ออกอากาศวันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :