สำรับ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “สำรับ” สารทเดือนสิบ งานบุญประเพณีของภาคใต้ อิทธิพลศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผสมผสานความเชื่อพระพุทธศาสนา อุทิศส่วนบุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและญาติผู้ล่วงลับ มี “หฺมฺรับ” หรือสำรับขนมเดือนสิบ ประกอบด้วยขนม 5 อย่างเอกลักษณ์สำคัญ

ออกอากาศวันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 00:00 น.