ธนบุรีศรีมหาสมุทร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ธนบุรีศรีมหาสมุทร” ครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ ริมฟากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทรงเลือกสร้างบนรากฐานของบางกอก ด่านขนอนควบคุมเรือขึ้นล่องและเก็บภาษี เมืองท่าสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลายพระราชทานนามว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

ออกอากาศวันที่ 23 มิ.ย. 2562 เวลา 07:52 น.