ตำรับแขกเทศ

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “ตำรับแขกเทศ” มุสลิมจากฝั่งตะวันตกของสยามแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หมายรวมถึงชาวอาหรับ เปอร์เซีย และอินเดีย นิยมอาหารเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศ ถูกปากคนไทย อาทิ แกงกุรุหม่า สลั่วไก่ กรอกจิ้มคั่ว กะบาบ ข้าวบุเหร่าหรือข้าวบุรียานี่

ออกอากาศวันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :