ฝน 8 แดด 4

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “ฝน 8 แดด 4” เมืองที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำคัญฐานะเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม ริมฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดเอียงลงสู่ทะเล ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก และส่วนแคบที่สุดในประเทศ

ออกอากาศวันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.