อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เป็นศูนย์รวมจิตใจผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อเกิดวัฒนธรรมการปกครองที่ผูกพันแนบแน่นกับสังคมไทยนับแต่ยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์

ออกอากาศวันที่ 7 ก.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :