แร่นอง

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “แร่นอง” เมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้ดิน มีสินแร่ที่มีค่าจำนวนมากจนกล่าวขานว่า “แร่นอง” การร่อนแร่จึงเป็นหนึ่งอาชีพหลักที่คนถิ่นต่างยึดถือทำกันมาอย่างแพร่หลาย เกิดเอกลักษณ์วัฒนธรรมถ่ายทอดผ่านท่วงท่าร่ายรำสะท้อนถึงอดีต

ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :