คลองมหาสวัสดิ์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “คลองมหาสวัสดิ์” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ เส้นทางสัญจรของผู้คน แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตยาวนาน สองฟากฝั่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ผูกพันกับการเกษตร

ออกอากาศวันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :