ต. เต่า เผ่าไทย

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ต. เต่า เผ่าไทย” สัตว์เลื้อยคลาน มีกระดูกสันหลัง วิวัฒนาการมาจากที่อาศัยในหนองน้ำจืดยุคไดโนเสาร์ตอนปลายอพยพลงทะเล ประเทศไทยพบหลายสายพันธุ์ อาทิ มะเฟือง ตนุ หญ้า กระ กินพืชและสัตว์น้ำเปลือกแข็ง ปัจจุบันต้องพึ่งพาการเพาะเลี้ยงและอนุบาลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ออกอากาศวันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 17:00 น.