อยู่ กิน ย่านเกาะเกิด

กระจกหกด้าน - "กระจกหกด้าน” ตอน “อยู่ กิน ย่านเกาะเกิด” วัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น ผ่านครัวเรือนถึงร้านอาหารทั้งคาว หวาน รสชาติพื้นบ้านดัดแปลงแต่งเติมเหมาะสมกับยุคสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่หาได้ใกล้ตัว

ออกอากาศวันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 17:15 น.