ประตูสู่อันดามัน

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ประตูสู่อันดามัน” ท้องทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามว่าดุจสวรรค์บนดิน ประตูสู่วิถีธรรมชาติแต่งแต้มสีสันผู้คนหลากวัฒนธรรมหลายศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามอัตภาพ

ออกอากาศวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 17:15 น.