นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำ ๒ แผ่นดิน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “นฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำ ๒ แผ่นดิน” หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทรงสานต่อเพื่อยังประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร

ออกอากาศวันที่ 4 ส.ค. 2562 เวลา 07:52 น.