รุ่นใหญ่ (แต่) ไฟยังแรงอยู่

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “รุ่นใหญ่ (แต่) ไฟยังแรงอยู่” ผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพร่างกายและจิตใจ เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ตามวัย

ออกอากาศวันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :