รถไม้

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “รถไม้” รถม้าสัญลักษณ์ภาคเหนือ รถไม้สัญลักษณ์ภาคใต้ ยานพาหนะใช้ขนส่งกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูในอดีต ขนส่งผู้คนและแร่ธาตุ รูปทรงลวดลาย สีสัน ความคลาสสิก ปัจจุบันยังดำรงคงอยู่สืบสานมรดกภูมิปัญญาบรรพชนได้อย่างดี

ออกอากาศวันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :