ยุคประชาธิปไตย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ยุคประชาธิปไตย” กว่า 8 ทศวรรษของยุคประชาธิปไตย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้ง หากประวัติศาสตร์อันยาวนานบันทึกว่า ศาสนาและพระมหากษัตริย์ คือสถาบันยึดเหนี่ยวค้ำจุนเชื่อมประสานผู้คนพลเมืองให้ดำรงความเป็นชาติสงบสุขร่มเย็น ไทยจึงดำรงเอกราชและความมั่นคงสืบมา

ออกอากาศวันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :