ย่านเก่าชาวระยอง

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ย่านเก่าชาวระยอง” ถนนสายประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ผสานผสมกลมกลืนเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้ง ตลาดสด โรงภาพยนตร์ ธนาคาร บ้านเก่า ผู้คน จนถึงอาหารพื้นเมือง

ออกอากาศวันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.