มหาราชแห่งชาติไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มหาราชแห่งชาติไทย” สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงคงอยู่ประวัติศาสตร์ไทยมายาวนาน หากลำดับพระมหากษัตริย์ไทยจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันได้ 52 พระองค์สมัยสุโขทัย 9 พระองค์สมัยอยุธยา 33 พระองค์และสมัยรัตนโกสินทร์อีก 10 พระองค์

ออกอากาศวันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 07:52 น.