ยอดหมอบนดอยสูง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ยอดหมอบนดอยสูง” ความมุ่งมั่นและจริงใจ ถ่ายทอดผ่านสายตาผสานการแสดงออก บ่งบอกถึงการเสียสละของ ผู้มีจิตเมตตาช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตร่วมโลกบนพื้นที่ทุรกันดาร ความสุขของผู้ให้ที่ประเมินค่าไม่ได้

ออกอากาศวันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :