อาข่า

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อาข่า” กลุ่มชาติพันธุ์แห่งที่ราบสูง วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติป่าเขารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามจากบรรพบุรุษสืบทอดให้กับลูกหลานได้รักษาขุนเขา ผืนป่า และคุณค่าแห่งอดีตให้ดำรงสืบต่อไป

ออกอากาศวันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :