อูรักลาโว้ย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อูรักลาโว้ย” แม้โลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัตถุนิยม แต่ชาวอูรักลาโว้ยยังคงจัดพิธีลอยเรือทุกปี เป็นอนุสติให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงอดีตและเคารพความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับทุกสรรพชีวิตบนโลก

ออกอากาศวันที่ 1 ก.ย. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :