ปาดองเซอ

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ปาดองเซอ” นอกจากขุนเขาหลายลูกที่โอบล้อมยังเป็นเมืองวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ์ มีหลายกลุ่มชนเผ่าให้ได้เรียนรู้ อย่างกะยัน หรือกะเหรี่ยงคอยาว หรือ “ปาดอง” ผู้สวมห่วงทองเหลือง และมูเซอดำบ้านจ่าโบ่และเผ่าอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :