เวียดนาม ณ สยามประเทศ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เวียดนาม ณ สยามประเทศ” ประวัติศาสตร์เมืองอาศัยสมัยสงคราม ของวีรบุรุษญวนอพยพนาม “โฮจิมินห์” สู่แหล่งที่อยู่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม หลอมรวมประเพณี ความเชื่อ และการดำรงคงอยู่ของสัญลักษณ์ความสัมพันธ์สองดินแดนอย่างลงตัว

ออกอากาศวันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :